Ngân hàng gen thế giới Svalbard tại Na Uy nhận được nguồn vật liệu giống từ 35 ngân hàng gen (Gene Banks) trên các đại lục...


Ngân hàng gen thế giới Svalbard tại Na Uy nhận được nguồn vật liệu giống từ 35 ngân hàng gen (Gene Banks) trên các đại lục theo ghi nhận một sự kiện được tổ chức bởi Thủ tướng Na Uy và cũng là đồng Chủ tịch nhóm chuyên môn của Liên hiệp quốc “SDG Advocates”, Bà Erna Solberg vào ngày 25 tháng 02 năm 2020. Hạt giống đến từ 35 Ngân hàng gen quốc tế và Viện nghiên cứu quốc gia, cũng như các tổ chức xã hội. Điều này làm tăng tổng số mẫu giống trong Ngân hàng gen thế giới Svalbard lên đến con số trên 1 triệu mẫu giống, và tổng số các tổ chức gửi lên đến con số 85.

 

Trong số đó, các tổ chức tham gia lần đầu tiên là Cherokee Nation của Hoa Kỳ, Đại học Haifa của Israel, Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia của Ma-rốc, Viện Julius Kühn của Đức, Viện nghiên cứu nông nghiệp của Liban, Ngân hàng gen Baekdudaegan National Arboretum của Hàn Quốc, Ngân hàng gen Suceava ‘Mihai Cristea' của Ru-ma-ni, và Kew Gardens của Anh Quốc.

 

"Nguồn bảo tồn mẫu giống ấy đặc biệt đáp ứng theo thời gian, chứng tỏ năm 2020 là thời điểm chót đáp ứng được tiêu chí 2.5 SDG 2 về chiến lược toàn cầu “zero hunger” (“không đói”), kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ đa dạng di truyền cây trồng và vật nuôi", Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã phát biểu. Sự kiện bảo tồn này là lớn nhất kể từ khi khai trương Ngân hàng gen thế giới Svalbard vào năm 2008 và là lần bảo tồn đầu tiên kể từ khi ký thỏa thuận kỹ thuật cập nhật vào năm 2019. Mẫu hạt giống bảo tồn bao gồm mẫu giống cây trồng ổn định có số lượng giống lớn như rau, đồng cỏ, và các loài hoang dại có quan hệ gần về di truyền của chúng ít được sử dụng.


Theo iasvn.org