Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đã được khẳng định. Nội lực, hạ tầng ngành nông nghiệp có sự chuyển mình bứt phá mạnh mẽ...


Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đã được khẳng định. Nội lực, hạ tầng ngành nông nghiệp có sự chuyển mình bứt phá mạnh mẽ...

 


Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26 về Tam Nông của Bộ NN-PTNT

  

Ngày 7/9 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với sự tham dự đầy đủ, đông đảo của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước với mục tiêu cùng nhau chia sẻ, đóng góp để đưa Nghị quyết về Tam Nông bước vao giai đoạn lịch sử mới, giai đoạn hội nhập và phát triển bền vững cùng đất nước.


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, sự kiện này đóng vai trò quan trọng nhằm đánh giá lại kết quả đạt được trong 10 năm qua, đồng thời đây là dịp để chúng ta cùng chia sẻ bài học kinh nghiệm, cũng như thẳng thắn nhìn lại những mặt còn hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 


Ảnh PV

  

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đã được khẳng định. Nội lực, hạ tầng ngành nông nghiệp có sự chuyển mình bứt phá mạnh mẽ, nông dân, nông thôn có sự thay đổi rõ rệt theo hướng đi lên tích cực.


Trong 10 năm qua, nông nghiệp luôn duy trì được tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; Tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế. Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng; Giá trị và sản lượng nhiều nông sản đều tăng mạnh, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, chủ trương cơ cấu lại được ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và xuyên suốt, đang tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, đó là: Đã tạo được sự thống nhất cao của toàn xã hội về tính tất yếu khách quan và yêu cầu cấp bách phải thay đổi căn bản nền sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh mục tiêu số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng (63 tỉnh/thành phố đều đã phê duyệt và triển khai đề án hoặc kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp trên địa bàn.


Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu thể hiện rõ kết quả tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như thủy sản, rau, hoa, quả, cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.


Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm (2008 - 2017) đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD, tăng 20,05 tỷ so với năm 2008 và dự kiến năm 2018 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ USD. Đã có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 5 mặt hàng (tôm, trái cây, hạt điều, cà phê và đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD (năm 2008 chỉ có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và 2 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD). Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới.


Thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn tăng từ 75,8 triệu đồng năm 2012 lên khoảng 130 triệu đồng năm 2017, đã góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn (bình quân 1,5%/năm), nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn.


Tính đến nay cả nước đã có 3.478 xã (38,98%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,26 tiêu chí/xã; có 53 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (so với năm 2010 chưa có xã đạt chuẩn; đến hết năm 2013 có 75 xã được công nhận đạt chuẩn, bình quân đạt 7,87 tiêu chí/xã, chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

 


 


 


Trong 10 năm qua lĩnh vực Tam Nông đã đạt được những thành tích chưa từng có trong lịch sử

  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26 chia sẻ bài học mà ông tâm đắc nhất trong 10 năm qua. Thứ nhất, đó là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước và hệ thống chính trị và đặc biệt là nông dân với chương trình đóng vai trò hết sức quan trọng cho thành quả đạt được ngày hôm nay. Thứ hai chính là việc Đảng và Nhà nước xác định được vai trò làm chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân và hiện đã phát triển lên thành phong trào sâu rộng chứ không chỉ dừng lại đơn thuần ở một chương trình mục tiêu quốc gia.


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết sau hội nghị này sẽ hoàn thiện báo cáo để trình Trung ương có những chính sách dài hơi, đi vào chiều sâu trong giai đoạn mới. Qua sự ủng hộ và vào cuộc chủ động, quyết liệt của Nghị quyết 26 trong 10 năm qua cho thấy sự quyết tâm rất cao không chỉ của hệ thống chính trị mà của bà con nhân dân.


Đặc biệt, trong 10 năm qua gần như mọi văn bản quy phạm pháp luật, các luật và Nghị định trong lĩnh vực tam nông đã được Bộ NN-PTNT cơ bản hoàn thiện, hiện chỉ còn Luật Trồng trọt và Chăn nuôi sẽ sớm hoàn thiện trong các kỳ hợp tới sẽ là nền móng tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn tạo được nên những kỳ tích lịch sử mới trong thời gian tới.


NGUYÊN HUÂN


Theo nongnghiep.vn