Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh” do TS. Trịnh Xuân Hoạt làm chủ nhiệm và...


Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh” do TS. Trịnh Xuân Hoạt làm chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.


Cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) là loại sâm quý được tìm thấy tại miền núi Ngọc Linh thuộc huyện Đắc Tô thuộc tỉnh Kon Tum, huyện Nam Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam vào những năm 1973. Kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế, cây Sâm Ngọc Linh có chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hóa học đã biết và 24 saponin có cấu trúc hóa học mới không có trong các loại sâm khác. Sâm Ngọc Linh Việt Nam là loại sâm có hàm lượng saponin nhiều nhất và được xem là những loài mang lại hiệu quả kinh tế cao do có khả năng sử dụng làm thuốc trong y học.


Các kết quả của đề tài đã đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm gồm: 01 bộ mẫu tiêu bản về thành phần sâu, bệnh hại chính trên cây Sâm Ngọc Linh; 01 báo cáo thành phần sâu bệnh và diễn biến; 01 báo cáo về biện pháp phòng chống hiệu quả một số sâu, bệnh hại chính; 01 quy trình phòng trừ một số sâu, bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh tại Kon Tum trong giai đoạn vườn ươm và vườn sản xuất có hiệu quả đạt >75%; 1.000 tờ rơi khổ A4 giới thiệu quy trình kỹ thuật phòng chống tổng hợp sâu, bệnh hại Sâm Ngọc Linh trong giai đoạn vườn ươm và vườn sản xuất; 02 mô hình áp dụng các biện pháp phòng chống sâu, bệnh hại chính trên cây Sâm Ngọc Linh trong giai đoạn vườn ươm tại Kon Tum với quy mô 20 khay x 50 hạt/khay = 1.000 hạt/mô hình. Hiệu quả phòng trừ đạt >75% so với đối chứng; 02 mô hình áp dụng các biện pháp phòng chống tổng hợp sinh vật hại chính trên cây Sâm Ngọc Linh trong giai đoạn vườn sản xuất tại Kon Tum với quy mô 1.000m2. Hiệu quả phòng trừ đạt >75% với đối chứng; 01 bài báo đăng trên Tạp chí BVTV số 2/2020.


Một số kết quả nổi bật mà nhóm thực hiện đề tài đã đạt được:


- Đã ghi nhận được 9 loài sâu và động vật hại (rệp muội, rầy xanh nhỏ, rầy, bọ trĩ, sâu cuốn lá, râu róm, sâu đo hại lá và chuột hại) và 4 loại bệnh hại (bệnh chết rạp cây con, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt và bệnh thối củ).


- Rệp muội là đối tượng gây hại chính, rệp thường xuất hiện và gây hại giai đoạn từ tháng 2 - 5. Bệnh chết rạp cây con (D. glomerata) gây hại trong suốt giai đoạn cây con từ khi hạt nảy mầm đến khi trồng ra ngoài vườn sản xuất và là đối tượng gây hại quan trọng nhất đối với cây Sâm Ngọc Linh trong giai đoạn vườn ươm. Bệnh thán thư (C. acutatum) là đối tượng gây hại quan trọng nhất trong giai đoạn vườn sản xuất, bệnh xuất hiện và gây hại trong mùa mưa (tháng 6 - 8).


- Chế phẩm MicroTech-1(NL) và SH-BV1 dùng để xử lý đất vừa nâng cao tỷ lệ nảy mầm của hạt và phòng chống bệnh hại trên Sâm Ngọc Linh ở vườn ươm và vườn sản xuất. Thuốc Antracol 70WP (propineb) kết hợp với Amistar Top 325SC (azoxystrobin + difenoconazole) có hiệu lực cao trong phòng chống bệnh chết rạp và bệnh thán thư.


- Đã xây dựng mô hình quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại cây Sâm Ngọc Linh tại Công ty Lâm nghiệp Đắc Tô (1.000m2/mô hình) áp dụng qui trình kỹ thuật phòng trừ tổng hợp đạt hiệu quả phòng trừ sâu, bệnh hại >75%. Đã tổ chức 01 hội thảo để giới thiệu các biện pháp quản lý sâu bệnh hại chính trên Sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông - Kon Tum.


Hội đồng KHCN nghiệm thu đã xem xét Hồ sơ và đánh giá kết quả đạt được của đề tài so với thuyết minh tổng thể và Hợp đồng đã ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum với Viện Bảo vệ thực vật. Theo đó, tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao kết quả của đề tài. Các kết quả đạt được có giá trị thực tiễn và làm lợi cho việc sản xuất Sâm Ngọc Linh. Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu cấp cơ sở và kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum nghiệm thu tổng kết kết quả thực hiện đề tài và thanh lý hợp đồng, đồng thời xem xét và cho phép Viện Bảo vệ thực vật được tiếp tục thực hiện đề tài ở giai đoạn tiếp theo.Phòng Khoa học và HTQT, Viện Bảo vệ thực vật


Nguồn: https://ppri.org.vn