Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá, năm 2018, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt kết quả tốt nhất trong trong 4 năm qua.


Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá, năm 2018, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt kết quả tốt nhất trong trong 4 năm qua.


Tổng sản phẩm GRDP toàn ngành ước đạt 21.528 tỷ đồng, tăng 5,21% so với năm 2017, chiếm 34,53% trong GRDP của tỉnh và đóng góp cho tăng trưởng chung 1,84%.

 


Năm 2018 Kiên Giang gieo trồng 728.415 ha lúa, sản lượng thu hoạch 4,26 triệu tấn

 

Hai lĩnh vực có đóng góp lớn và là thế mạnh của tỉnh Kiên Giang là nông nghiệp đạt 14.616 tỷ đồng, thủy sản đạt 6.737 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất lúa với tổng diện tích gieo trồng 728.415 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 4,26 triệu tấn. Trong năm đã triển khai thực hiện được 213 cánh đồng lớn, quy mô diện tích gần 75.000 ha, với 71.000 ha được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 815.423 tấn. Trong đó, nuôi trồng thủy sản với đối tượng tôm nuôi nước lợ là chủ lực, sản lượng thu hoạch ước đạt 73.390 tấn, vượt 6,36% kế hoạch và tăng 10,71% so cùng kỳ.


Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 51/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

 


Nuôi trồng thủy sản với đối tượng tôm nuôi nước lợ là chủ lực của tỉnh Kiên Giang, sản lượng thu hoạch ước đạt 73.390 tấn

 

Đ.T.CHÁNH


Theo nongnghiep.vn