Trẻ em nhiều lúc suy nghĩ nhanh như điện vậy, khiến người lớn có nhiều pha… phát hoảng… Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi: - Con gà kêu như thế nào? - Cục ta cục tác. - Con chó kêu như ...
Trẻ em nhiều lúc suy nghĩ nhanh như điện vậy, khiến người lớn có nhiều pha… phát hoảng… Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi: - Con gà kêu như thế nào? - Cục ta cục tác. - Con chó kêu như thế nào? - Gâu gâu. - Thế con bò kêu như thế nào? - Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm... Chúng tôi là những con bò… - cậu em hát to.
* * *
Một hôm, Tý đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi: - Tý sao con lại buồn thế? - Con bị 0 môn sinh vật. - Sao lại bị điểm 0? - Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay. Ví dụ 1 của con là "Con dơi". - Giỏi lắm! - Ví dụ 2: Cô tiếp viên hàng không!!!