Huyện Lệ Thủy là địa phương có diện tích lúa lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Ðể nâng cao chất lượng lúa gạo, trong thời gian qua, huyện đã đưa nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất...


Huyện Lệ Thủy là địa phương có diện tích lúa lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Ðể nâng cao chất lượng lúa gạo, trong thời gian qua, huyện đã đưa nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và hướng dẫn người dân nâng cao kỹ thuật canh tác. Vì thế, ngoài năng suất thì chất lượng lúa gạo cũng đã được nâng lên.

 


Thu hoạch lúa trên đồng ruộng Lệ Thủy

  

Vụ Đông Xuân (ĐX) năm 2018-2019, toàn huyện Lệ Thủy gieo trồng 10.250ha lúa. Năng suất lúa bình quân đạt 69,2 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng đạt trên 70.915 tấn. Có 9 xã năng suất đạt từ 70 tạ/ha trở lên. Trong đó, 5 xã có năng suất đạt trên 75 tạ/ha, như: Hồng Thủy, Hoa Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy.


Để có được vụ mùa bội thu, bên cạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, huyện Lệ Thủy đã quan tâm chú trọng công tác giống trên đồng ruộng. Các HTX trên địa bàn chủ động đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày vào sản xuất.


Liên tục trong nhiều năm, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các HTX triển khai kế hoạch thử nghiệm và nhân rộng các giống lúa chất lượng cao. Riêng trong vụ ĐX năm nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã thực hiện khảo nghiệm 11 giống lúa với mục tiêu chọn được giống có khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất và chất lượng cao như: KH336, DT100, LY2099, QS33, QS88 và giống lúa lai. Kết quả cho thấy, các giống lúa mới triển khai đã thể hiện nhiều ưu điểm về khả năng chống chịu sâu bệnh, cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon và đủ điều kiện để thay thế các loại giống đang xuống cấp, như: X21, Xi23, NX30, Nhị ưu 838. Từ hội thảo đầu bờ, mô hình khảo nghiệm huyện Lệ Thủy đã chọn được bộ giống lúa thích hợp.


Xuất phát từ công tác giống trên đồng ruộng, sản phẩm gạo huyện Lệ Thủy đã được người tiêu dùng trong và ngoài huyện quan tâm, tin dùng. Gạo P6, HT1, TBR225 bán được giá trên thị trường là tín hiệu vui của hạt gạo huyện Lệ Thủy.


Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Lệ Thủy, sản xuất lúa thời gian qua vẫn chưa liên kết bền vững với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra. Giá lúa đầu vụ không ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập của  nông dân. Những năm tới, huyện Lệ Thủy tập trung quy hoạch các vùng sản xuất trên cánh đồng lớn, sử dụng giống lúa chất lượng cao theo hướng sạch, hữu cơ nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất lúa. Huyện và các HTX nông nghiệp trên địa bàn tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa của nông dân; góp phần quản lý giá lúa đầu ra nhằm tạo động lực để nông dân nâng cao năng suất, chất lượng lúa thành phẩm.


Nâng cao hiệu quả của công tác giống trên đồng ruộng đi đôi với thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển lúa chất lượng cao là yếu tố căn bản để thúc đẩy sản xuất, kết nối thị trường và tăng thu nhập cho người nông dân Lệ Thủy; góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


Nguồn: Mard.gov.vn