Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Tỉnh, TS. Đặng Văn Đông, ThS. Đinh Thị Dinh, TS. Trịnh Khắc Quang và cộng sự -Viện Nghiên cứu Rau quả. Quy trình đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận tại Quyết định số 548/QĐ-TT-CLT ngày 7 tháng 12/2010.
  1. 1.      Xuất xứ

Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Tỉnh, TS. Đặng Văn Đông, ThS. Đinh Thị Dinh, TS. Trịnh Khắc Quang và cộng sự -Viện Nghiên cứu Rau quả. Quy trình đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận tại Quyết định số 548/QĐ-TT-CLT ngày 7 tháng 12/2010.

 

2. Phạm vi áp dụng: Cho các tỉnh phía bắc

 

3. Nội dung quy trình

3.1 Chuẩn bị nhà lưới, vật tư:

Chuẩn bị nhà lưới hiện đại có thể điều chỉnh được nhiệt độ ánh sáng theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây. Giống được nhân bằng nuôi cấy mô. Các vật tư như giá thể là rêu khô, khay để cây, bầu trồng là chuyên dụng cho hoa lan Hồ điệp.

 

3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

Giai đoạn từ ra ngôi đến 4 tháng tuổi

Cây được trồng trong chậu 1.5, luôn giữ ẩm cho cây

Cường độ ánh sáng: 5.000 - 8.000 lux sau 4 tháng

Nhiệt độ duy trì 25 – 310C

Sử dụng phân bón HT-Orchid (N-P205-K20+TE = 30-10-10+TE), liều lượng 3 gam/10 lít nước, tưới qua lá hoặc gốc, 7 – 10 ngày 1 lần.

Giai đoạn từ 4 tháng tuổi đến 8 – 9 tháng tuổi

Cây trồng trong chậu 2.5, luôn giữ ẩm cho cây

Cường độ ánh sáng: 7.000 lux - 12.000 lux

Nhiệt độ duy trì 25 – 31oC.

Sử dụng phân bón HT-Orchid (N-P205-K20+TE = 20-20-20+TE) liều lượng 4 gam/10 lít nước, tưới qua lá hoặc gốc, 5 - 7 ngày 1 lần. 

Giai đoạn cây 8 - 9 tháng tuổi

Cây trồng trong chậu 3.5, luôn giữ ẩm cho cây.

Cường độ ánh sáng: 10.000 - 20.000 lux

Nhiệt độ duy trì 25 – 31oC.

Sử dụng phân bón HT-Orchid (20-20-20+TE) với tỷ lệ 4 gam/10 lít nước, tưới qua lá hoặc gốc, 5 - 7 ngày 1 lần. 

 

3.3. Xử lý phân hoá mầm hoa

- Cây đạt từ 18–20 tháng tuổi.

- Điều kiện xử lý: nhà lưới hiện đại có các thiết bị có thể điều khiển được nhiệt độ, ánh sáng.

- Thời gian xử lý:  45 – 50 ngày, ngày bắt đầu xử lý 1/8 (âm lịch).

- Chế độ nhiệt độ: Ban ngày: 230C – 240C (12 tiếng), ban đêm 150C - 160C (12 tiếng).

- Chế độ ánh sáng: 15.000 – 20.000lux trong thời gian 6 - 8 tiếng/ngày.

- Phân bón: trước xử lý 10 ngày và trong quá trình xử lý sử dụng phân HT-Orchid NPK (9-45-15+TE), liều lượng 4gam/10 lít nước.

Chú ý: Có thể tận dụng điều kiện tự nhiên để xử lý, chọn những vùng núi cao có điều kiện nhiệt độ, ánh sáng tương tự như trên để đưa lên xử lý ra hoa, sau khi mầm hoa dài 5-7 cm đưa trở lại đồng bằng để tiếp tục chăm sóc.

 

3.4. Chăm sóc sau phân hoá mầm hoa

Chế độ nhiệt thích hợp nhất: 18 – 250C.

Cường độ ánh sáng 20.000 – 25.000lux, trong thời gian 6 – 8 tiếng/ngày.

Phân bón : HT-Orchid (10 – 20 – 20+TE), với liều lượng 4gam/10 lít nước, cách 5 - 7 ngày phun 1 lần.

Khi cành hoa dài 15 – 20cm, cần dùng que thép và kẹp để cố định mầm hoa cho mọc thẳng ngay từ gốc.

 

4. Điển hình áp dụng thành công

Quy trình đã được áp dụng thành công tại Viện Nghiên cứu Rau quả và các tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam….

 

5. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, cây cảnh, Viện Nghiên cứu Rau quả.

ĐC: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:043 8765625; Website: www.hoasenvietnam.org.vn