Tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực Bảo vệ thực vật: “Quy trình phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng hại sắn”.Kích chuột tại đây để xem chi tiết