Quýt Tangelo Orlando được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tạm thời vào năm 2002.


Quýt Tangelo Orlando được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tạm thời vào năm 2002.

 


  

Là dòng nhập từ Pháp, được trồng khảo nghiệm tại các tỉnh ĐBSCL, quả có vỏ màu vàng sáng đẹp, khối lượng quả 201,0-278,3g; số hạt trung bình (6,5-7,5hạt/quả); vỏ mỏng 2,6-3,9mm; độ brix 7,0-8,2%, nước quả rất nhiều (49,2-52,8%), hương vị ngọt lạt và chua nhẹ - thơm trung bình, đây là các đặc tính tốt cho chế biến nước quả. Được trồng mở rộng ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ.


Nguồn: sofri.org.vn