Ở nước ta, bưởi được trồng ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt đã hình thành những vùng trồng bưởi mang tính đặc sản địa phương. Miền Bắc có bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn....
Ở nước ta, bưởi được trồng ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt đã hình thành những vùng trồng bưởi mang tính đặc sản địa phương. Miền Bắc có bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn. Miền Nam có bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh. Vùng Bắc Trung Bộ có bưởi Phúc Trạch, bưởi Thanh Trà. Tại các địa phương trên, bưởi được coi là cây trồng nông nghiệp chính, đem lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với cây lúa và một số cây trồng khác. Đối với tỉnh Nghệ An hiện chưa có giống bưởi đặc trưng, giống tồn tại trong sản xuất là các giống địa phương có từ lâu đời, được người dân trồng ở dạng vườn tạp, cho năng suất rất thấp và chất lượng quả kém do đó cây bưởi không phải là cây hàng hóa của tỉnh mặc dù diện tích vùng đất đồi ở Nghệ An rất thích hợp cho việc phát triển cây bưởi.


Giống bưởi Hồng Quang Tiến được Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tuyển chọn thành công tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An. Đây là giống có năng suất cao, chất lượng tốt rất thích hợp cho vùng gò đồi ở tỉnh Nghệ An. Giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới, cho phát triển sản xuất thử theo quyết định số 298/QĐ- TT- CCN ngày 12 tháng 7 năm 2012. Bưởi Hồng Quang Tiến là giống có nhiều ưu điểm như: Sinh trưởng khỏe, sau 3 năm trồng chiều cao cây đạt (340 - 360 cm), đường kính tán (360 - 380 cm), đường kính gốc (6,3 - 6,5 cm). Là giống đạt năng suất cao, ổn định, sau 9 năm trồng bình quân 6 năm thu hoạch đạt 22 - 25 tấn/ha/năm. Sản phẩm quả đạt chất lượng tốt, thịt quả mịn, ăn giòn, ngọt và không có vị the, đắng trong và sau khi ăn. Độ brix từ 9,0 - 9,5 %, hàm lượng vitamin C từ 37,0 - 38,0 mg/100g. Hiệu quả trong 6 năm đầu thu hoạch đạt cao 180,0 - 230,0 triệu đồng/ ha/năm. Giống bưởi Hồng Quang Tiến có một số hạn chế như: Số hạt/quả còn nhiều (70 - 80 hạt/quả), độ lớn của múi không đồng đều, thường có từ 1 - 3 múi nhỏ/quả. Bên cạnh đó, quả khi chín thường bị ruồi vàng gây hại nặng nên bà con thường bán sớm, không kéo dài được vụ thu hoạch. Kỹ thuật canh tác của người dân còn nhiều hạn chế như bón phân chƣa cân đối, hợp lý… Xuất phát từ những lý do trên, Cơ quan chủ trì Viện Khoa học và Kỹ Thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài Võ Thị Tuyết cùng thực hiện nghiên cứu: "Sản xuất thử giống bưởi Hồng Quang Tiến tại vùng Bắc Trung Bộ".


Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau: 
Hoàn thiện quy trình: Sử dụng bao chuyên dụng bao quả bưởi màu trắng, mã số 3B - 27, để bao đến khi thu hoạch có tác dụng phòng trừ 100 % ruồi vàng, không bị nám, cháy quả đồng thời làm tăng khối lượng quả 13,0 - 13,8 %, mẫu mã quả đẹp, đem lại hiệu quả tốt nhất (hiệu quả đạt 666,76 triệu đồng/ha tương đương tăng 17,22 % so với đối chứng). Phun bổ sung phân bón lá Yogen 16 (5 - 7 - 44) và phân bón lá Đầu trâu 902 (17 - 21 - 21), độ Brix trong quả đạt cao (10,34 - 10,47%), tăng từ 0,69 - 0,82 % so với công thức đối chứng (9,65 %). 

Tỉa quả để cố định từ 60-90 quả/cây làm tăng tỷ lệ quả loại 1 từ 31,89 - 48,36 % và hiệu quả kinh tế tăng 7,65 - 19,73 triệu đồng/ha so với công thức không tỉa quả. 

Sử dụng chế phẩm kích phát tố GA3 Thiên Nông nồng độ 90 - 110 ppm phun vào thời điểm ra hoa có tác dụng làm giảm 47,18 - 55,13 % số hạt và 50,52 – 58,01 % khối lượng hạt trong quả so với công thức không phun.

Đã sản xuất và xuất vườn 10.015 cây giống (đạt 100,15 % theo kế hoạch ). Tổng giá trị thu được: 230,741 triệu đồng.

Đã triển khai trồng mới và chăm sóc mô hình thâm canh vườn bưởi giai đoạn kinh doanh 7,5 ha. Trong đó: 


+ Chăm sóc mô hình trồng mới 5 ha: Sau 34 tháng trồng, các mô hình vườn bưởi Hồng Quang Tiến sinh trưởng tốt ở cả 3 tỉnh triển khai (Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh), chiều cao cây đạt (251,89 - 275,70 cm), đường kính tán (224,00 - 249,58 cm) và đường kính gốc (5,78 - 6,74 cm). 


+ Mô hình thâm canh vườn bưởi giai đoạn kinh doanh: 2,5 ha, vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt. Tổng sản lượng thu được sau 3 năm đầu tư triển khai Dự án (năm 2014 - 2016) đạt cao 212,63 tấn. Năng suất bình quân 3 năm đạt cao 28,43 tấn/ha, tăng so với ngoài mô hình 9,63 tấn/ha tương đương tăng 51,26 %. Chất lượng quả cao: Tỷ lệ quả loại 1 tăng 19,75 %, số hạt/quả giảm 40 %, độ brix tăng 038 %. Hiệu quả kinh tế bình quân trong 3 năm 2014 - 2016 đạt 668,20 triệu đồng/ha/năm, tăng so với ngoài mô hình 251,96 triệu đồng/ha, tương đương tăng 60,53 % so với ngoài mô hình.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 13756/2017) tại Cục Thông tin KHCNQG.


N.T.T (NASATI)


Nguồn: www.vista.gov.vn