Tỉnh Sơn La đang tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hoa quả, xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.


Tỉnh Sơn La đang tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hoa quả, xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.


Hiện toàn tỉnh Sơn La đã tiêu thụ ước đạt trên 32.000 tấn xoài, chuối và mận. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 31,7 triệu USD, đạt 19,82% kế hoạch năm 2020.


Các sở, ngành, địa phương đã triển khai các giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu hoa quả hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chống dịch Covid-19, đảm bảo tiêu thụ cơ bản sản lượng nông sản niên vụ 2020. Theo đó, các sở, ngành, địa phương thường xuyên phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Sở Công thương các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai cập nhật tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc; kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã các hội nghị giao thương do Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức.

 Sơn La tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hoa quả

 

 

Đồng thời tỉnh Sơn La cũng xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản thông qua thương mại điện tử; tiếp tục duy trì hoạt động các điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản.


Ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Thực hiện các giải pháp về điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, gắn với giải pháp rải vụ, bảo quản, sơ chế sau thu hoạch đảm bảo sản xuất thích ứng với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu./.


Nguồn: vov.vn