Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã đề ra những kế hoạch cụ thể ngay từ những tháng đầu năm.


Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã đề ra những kế hoạch cụ thể ngay từ những tháng đầu năm.


Các huyện, thành phố đưa ra kế hoạch chuyển đổi diện tích lúa sang trồng màu theo mùa vụ, theo vùng quy hoạch, theo đối tượng cây trồng ở những vùng khác nhau. Từ đó Trung tâm lên kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các nông dân các huyện, thành phố. 


Vừa qua, Trung tâm phối hợp với Trạm Khuyến nông Thuận Bắc đã tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh cây đậu phộng trên đất lúa kém hiệu quả tại xã Lợi Hải và xã Bắc Sơn. Cây đậu phộng là đối tượng không mới đối với người nông dân 2 xã. Nhưng khi được trồng trên đất lúa thì việc lên luống, kỹ thuật gieo hạt và các biện pháp chăm sóc phòng trừ bệnh hại được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cụ thể ngay trên đồng ruộng giúp bà con có thêm kiến thức về kỹ thuật trồng và hơn hẳn là tạo thêm thu nhập.


Hiện chính quyền huyện Thuận Bắc đã có kế hoạch cụ thể để kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân khi đến mùa thu hoạch.


CƠ NGUYÊN


Theo nongnghiep.vn