Ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Bích Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm Sò vua (Pleurotus eryngii) và nấm Vân chi (Trametes versicolor) ở Việt Nam.

Ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Bích Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm Sò vua (Pleurotus eryngii) và nấm Vân chi (Trametes versicolor) ở Việt Nam.

Ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Bích Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm Sò vua (Pleurotus eryngii) và nấm Vân chi (Trametes versicolor) ở Việt Nam; chuyên ngành: Khoa học cây trồng; mã số: 62.62.01.10, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt và PGS.TS. Nguyễn Trung Thành.

 

Đề tài nghiên cứu đã giới thiệu được giống nấm Sò vua E1 và giống nấm Vân chi Tra1 có triển vọng, thích nghi tốt với điều kiện nuôi trồng ở Việt Nam; xác định được sự khác biệt di truyền giữa các giống nấm Sò vua và nấm Vân chi nghiên cứu; xây dựng và ứng dụng thành công quy trình sản xuất giống nấm Sò vua,  nấm Vân chi dạng dịch thể thay thế và khắc phục các nhược điểm của công nghệ sản xuất giống nấm truyền thống qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trồng nấm. Đồng thời, đề tài đã bổ sung các dữ liệu khoa học về đặc điểm di truyền của các giống nấm Sò vua và nấm Vân chi ở Việt Nam.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã đề nghị Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công nhận kết quả bảo vệ và cấp bằng Tiến sĩ Nông nghiệp cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thùy.