Chiều ngày 20/8/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã thăm và có buổi làm việc...


Chiều ngày 20/8/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã thăm và có buổi làm việc với Lãnh đạo Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ, các Lãnh đạo Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện để đánh giá các hoạt động của Viện trong thời gian qua.

 Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng với Đảng ủy Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ

  

 

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã báo cáo kết quả hoạt động của Viện trong 5 năm qua và các định hướng nghiên cứu khoa học của Viện trong giai đoạn tới. Trong giai đoạn 2015-2020, Viện đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu nổi bật về các lĩnh vực giống và các gói kỹ thuật kèm theo. Viện cũng đã và đang đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tăng cường dịch vụ khoa học kỹ thuật, qua đó đã nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất nông nghiệp cho vùng Bắc Trung bộ.

 Ông Phạm Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã báo cáo kết quả hoạt động của Viện trong 5 năm qua

  

 

Sau khi nghe ông Phạm Văn Linh - Viện trưởng báo cáo kết quả hoạt động của Viện trong thời gian qua và phương hướng triển khai các hoạt động trong thời gian tới, đoàn công tác đã có những ý kiến đánh giá nhận xét cụ thể chi tiết các vấn đề và chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà Viện đang phải đối mặt.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao các kết quả nghiên cứu mà Viện đã đạt được đồng thời lưu ý Viện cần quán triệt chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quan tâm xây dựng chiến lược phát triển Viện trong giai đoạn tới; Xây dựng định hướng nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo ra những tiến bộ kỹ thuật giúp cải thiện thu nhập cho người dân làm nông nghiệp; Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu phục vụ phát triển Viện và ngành nông nghiệp cho vùng.


Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác cũng đã đề nghị tập thể cán bộ Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ phát huy tiềm lực, tháo gỡ khó khăn để xây dựng đơn vị phát triển toàn diện. Với đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có trình độ, tư duy, Viện cần phải nâng cao vị thế trong sản xuất nông nghiệp của vùng Bắc Trung bộ.

 Thứ trưởng chụp hình lưu niệm cùng toàn thể Đảng ủy Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ

  

 

Nguồn: asincv.gov.vn