Ngày 10/11/2019, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Viện Bảo vệ thực vật và Viện Nghiên cứu Ngô tại Viện Bảo vệ thực vật.


Sâu keo mùa thu (SKMT) (Spodopter furgiperda) là loài côn trùng có nguồn gốc từ vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới của châu Mỹ. SKMT đã có mặt và gây hại tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ký chủ ưa thích của SKMT là cây ngô, nhưng cũng có thể gây hại trên 300 loài thực vật khác nhau, trong đó có những loài cây trồng quan trọng như: lúa, mía, kê, lúa mì, cây rau, bông (CABI, 2019).


Ở Việt Nam, SKMT đã bùng phát và gây hại nặng trên ngô với qui mô rộng và gây hại đồng loạt. Với sự gây hại ở mức độ nghiêm trọng, đe dọa đến sản xuất ngô ở Việt Nam. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc Bộ phải nghiên cứu và theo dõi chặt sự phát sinh gây hại của loài SKMT.


Ngày 10/11/2019, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Viện BVTV và Viện nghiên cứu Ngô tại Viện BVTV.


Thành phần Đoàn Công tác của Bộ gồm:


1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
2. Ông Nguyễn Quang Tin – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
3. Ông Nguyễn Như Cường – Quyền Cục trưởng Cục Trồng trọt
4. Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật


Các cơ quan quản lý còn có lãnh đạo phòng và chuyên viên cùng tham dự


Về Phía Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam:


1. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
2. Ông Phạm Hồng Hiển – Phó trưởng Ban Khoa học và HTQT


Về phía Viện BVTV, gồm:


1. Ông Nguyễn Văn Liêm – Viện trưởng
2. Ông Hà Minh Thanh – Phó Viện trưởng
3. Ông Trịnh Xuân Hoạt – Phó Viện trưởng
4. Lãnh đạo Phòng Khoa học và HTQT, Lãnh đạo Bộ môn Côn trùng và tuyến trùng, nhóm nghiên cứu về sâu keo mùa thu


Về phía Viện nghiên cứu Ngô, gồm: Ông Đặng Ngọc Hạ - Phó Viện trưởng và Ông Kiều Xuân Đàm.


Ngoài ra còn có sự tham gia của Báo Nông nghiệp Việt Nam, VTC16 đến đưa tin.


SKMT gây hại ngô trong vụ Đông có chiều hướng giảm xuống, nhưng thứ trưởng yêu cầu các đơn vị phải theo dõi tình hình phát sinh gây hại chặt chẽ. Song song với việc nghiên cứu về SKMT, Viện BVTV đã và đang thực hiện các thí nghiệm về “Sự lựa chọn cây ký chủ và khả năng gây hại của sâu keo mùa thu trong điều kiện nhà lưới”.


Một số hình ảnh về thí nghiệm đánh giá về cây ký chủ đối với SKMT

 Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thăm, kiểm tra các thí nghiệm trong nhà lưới Viện BVTV


Thí nghiệm về sự gây hại của sâu non SKMT trên các cây trồng khác nhau

  

Sau khi thăm, kiểm tra các thí nghiệm tại nhà lưới của Viện BVTV, Đoàn công tác đã về phòng Hội thảo 510 – Viện BVTV cùng thảo luận.


Trước khi thảo luận, Thứ trưởng đã yêu cầu Viện BVTV và Viện nghiên cứu Ngô báo cáo các kết quả nghiên cứu đã đạt được để đoàn công tác và các đơn vị tham gia cùng thảo luận và đề xuất các giải pháp tiếp theo. SKMT gây hại trên các cây như: Lúa cạn, cao lương, cỏ voi, cỏ thảm, đậu tương, lạc, mía, cải bắp. SKMT hoàn thành vòng đời trên các cây như: Lúa cạn, cỏ voi, lạc, cải bắp, đậu tương, mía, thầu dầu, cỏ thảm. Các đơn vị quản lý cũng đã phát biểu và thảo luận.

 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu và chỉ đạo


Ông Nguyễn Văn Liêm – Viện trưởng Viện BVTV báo cáo kết quả nghiên cứu


Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

  

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã kết luận như sau:


Đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, phối hợp giữa Cục, Vụ, Viện.


Các thí nghiệm được bố trí bài bản, đa dạng cây trồng.


Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường xem xét và tạo điều kiện để bổ sung cho Viện BVTV đề tài mới cho nghiên cứu về SKMT.
Viện BVTV cần:


- Tiếp tục lặp lại các thí nghiệm, xác định tuổi cây phù hợp khi thả sâu.


- Đánh giá giống lúa ở Nam Định bị SKMT gây hại vụ mùa 2019.


- Thí nghiệm về cây ký chủ cần bố trí thí nghiệm với qui mô rộng hơn, loại bỏ một số cây ký chủ như: cà phê, hồ tiêu... và tập trung thử nghiệm, đánh giá trên nhóm cây trồng thuôc họ hòa thảo.


- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm liều lượng, nồng độ, số lần phun thuốc...


Viện nghiên cứu Ngô cần:


- Cung cấp giống ngô để Viện BVTV tiếp tục đánhgiá tính chống chịu với SKMT.


- Làm rõ nguồn gốc, nguồn vật liệu tạo ra giống chống chịu.


- Hoàn thiện Hồ sơ và tiếp tục bố trí các nghiệm đánh giá nhân tạo, nếu đạt yêu cầu sẽ công nhận đặc cách để khuyến cáo vào sản xuất.


Về Qui trình kỹ thuật: Các đơn vị cần phối hợp chặt với Cục BVTV để cập nhật và bổ sung thông tin sao cho qui trình phù hợp và hiệu quả trong phòng chống SKMT.


Phòng Khoa học và HTQT, Viện Bảo vệ thực vật


Nguồn: ppri.org.vn