Đấy, công trình Văn Miếu chưa khánh thành mà dân chúng đã xúc động rồi. Đúng là công trình được lòng dân.

Hai người dân đi qua công trình xây dựng Văn Miếu ở Vĩnh Phúc, thấy nguy nga, tráng lệ quá liền ngước mặt ngắm nhìn.

Bỗng một ông ôm mặt khóc nức nở, ông kia ngạc nhiên:

- Sao ông khóc?

- Nước mình đang nghèo đúng không ông?

- Đúng thế.

- Dân mình đang khổ đúng không ông?

- Đúng thế, ngay tôi và ông lương cũng không đủ ăn đây này.

- Thế sao họ xây Văn Miếu nguy nga tốn kém những gần 300 tỷ thế?

- Thì nghe nói để thờ Khổng Tử mà.

- Sao không thờ Vua Hùng mà lại đi thờ Khổng Tử?

- Vua Hùng có Phú Thọ thờ rồi.

- Thế Hà Nội có Văn Miếu thờ Khổng Tử rồi, sao Vĩnh Phúc vẫn thờ?

- Ông hỏi khó quá, tôi không trả lời được.

Một người đi qua, lại khóc nức nở, hỏi ra mới biết là một bệnh nhân bệnh nặng không có tiền chữa nên bệnh viện trả về chờ chết:

- Ôi, giá họ dành số tiền khổng lồ này xây bệnh viện hiện đại chữa bệnh cho dân thì phúc đức biết bao.

Nghe thế, ba người đều ôm mặt khóc nức nở. Bỗng từ xa, một vị cán bộ chỉ trỏ với mọi người:

- Đấy, công trình Văn Miếu chưa khánh thành mà dân chúng đã xúc động rồi. Đúng là công trình được lòng dân.

Nguồn 24h.com.vn