Tối ngày 27/12/2019, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội - Hà Nội,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ...


Tối ngày 27/12/2019, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội - Hà Nội,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ hai, năm 2019.


Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.


Tại buổi Lễ, đã tôn vinh 62 “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ hai, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố có Thạc sỹ Phạm Văn Phước – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển Công nghệ được vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông lần này. Trong thời gian qua, Thạc sỹ Phạm Văn Phước có nhiều đề tài mang lại lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng.


Được biết, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố là một trong số ít cơ quan, đơn vị nghiên cứu vinh dự có đại diện được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”hai năm liên tục (lần thứ nhất năm 2018 và lần thứ hai năm 2019). Trước đó, Tiến sỹ Phan Công Kiên, Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”lần thứ nhất (năm 2018).


Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của nhà nông” là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng về chính trị - xã hội, kinh tế - kỹ thuật, góp phần thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường liên kết giữa “6 nhà” trong sản xuất nông nghiệp. Tôn vinh “Nhà Khoa học của nhà nông” nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà trí thức, nhà khoa học, nhà sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp, vì giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực nông thôn, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.Một số hình ảnh tại buổi lễ tôn vinh

 

ThS. Phạm Văn Phước nhận Cup và Giấy chứng nhận “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ 2 (năm 2019)


TS. Thào Xuân Sùng - UV BCH TW Đảng,  Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
chúc mừng ThS. Phạm Văn Phước


Ông Kiều Như Bổn - UV BCH Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận
chúc mừng ThS. Phạm Văn Phước


Chụp ảnh lưu niệm của 62 “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2019


TS. Phan Công Kiên nhận Cup và Giấy chứng nhận “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ 1 (năm 2018)


Chụp ảnh lưu niệm “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ nhất, năm 2018

  

 

Văn phòng Viện, Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố


Nguồn: viennhaho.org.vn