Thực hiện Đề án sản xuất chè sạch, an toàn giá trị kinh tế cao, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các địa phương trên…


Thực hiện Đề án sản xuất chè sạch, an toàn giá trị kinh tế cao, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn thành phố trồng mới được 357ha chè.


Trong đó, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội trồng mới 182ha, các huyện trồng mới 175ha tại vùng đồi gò các xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ), Yên Bài, Ba Trại, Thuần Mỹ, Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì), Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) bằng các giống chè mới năng suất, chất lượng tốt.

 

Ảnh minh họa

 

Kết quả thực hiện Đề án trên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu giống trong sản xuất chè của nông dân từ các giống có năng suất, chất lượng kém sang các giống mới năng suất, chất lượng cao…


Qua đánh giá chất lượng sản phẩm, năng suất trong các mô hình sản xuất chè sạch, an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP cao hơn chè ngoài mô hình là 12%.


Nguồn: Báo Hànộimới