Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai. Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng “chụt” và "bốp"! Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ: Giới trẻ bây giờ ...
Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai. Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng “chụt” và "bốp"! Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ: Giới trẻ bây giờ ghê thật! Cô gái trẻ nghĩ: Tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn? Chàng trai thứ nhất nghĩ: Vào hầm lần nữa mình lại hôn! Người thứ hai nghĩ: Dám hôn tao nữa tao sẽ tát cho gãy hết răng luôn! Người thứ ba nghĩ: Tao mà biết thằng nào tát tao thì nó tới số rồi!