Ngày 14/2/2020, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do ông Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã thăm quan, trao đổi kinh nghiệm với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên.
          

          Ngày 14/2/2020, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do ông Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã thăm quan, trao đổi kinh nghiệm với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên.

          Đón tiếp đoàn về phía Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có ông Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế; Ban Thông tin và Đào tạo và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

            Viện Nông nghiệp Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2018. Để ổn định bộ máy tổ chức, cơ chế hoạt động; phát huy chức năng, nhiệm vụ là cơ quan nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm và ngư nghiệp; Viện đã tổ chức đoàn thăm quan, học hỏi kinh nghiệm tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

             Tại buổi làm việc hai bên đã giới thiệu những thông tin chung về tổ chức, hoạt động và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Bên cạnh đó Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã đề nghị VAAS các vấn đề, bao gồm: (i) Hợp tác phát triển giống cây trồng cho tỉnh Thanh Hóa; (ii) Học hỏi kinh nghiệm về xây dựng cơ chế tổ chức và hoạt động cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và các đơn vị thành viên theo hướng tự chủ; (iii) Hợp tác về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

           Trước những đề nghị của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, lãnh đạo VAAS và đại diện các đơn vị (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trung tâm nghiên cứu cây có củ, Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Thông tin và Đào tạo) đã trao đổi chi tiết về thực tế tổ chức và vận hành của VAAS.

          Tại buổi làm việc hai bên cũng đã nhất trí phối hợp chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức và cơ cấu vận hành, hợp tác chia sẻ bản quyền giống và chuyển giao TBKT cho tỉnh Thanh Hóa. VAAS gợi ý tận dụng nguồn chuyên gia đã nghĩ hưu tham gia tư vấn định hướng cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

          Trong khuôn khổ chuyển đi, đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cũng đã tới thăm và học hỏi kinh nghiệm tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Di truyền Nông nghiệp. Tại đây, các bên đã trao đổi về hoạt động khuyến nông và chuyển giao kết quả khoa học công nghệ (giống, TBKT) tại Thanh Hóa; thống nhất phương thức chuyển giao giống lúa VAAS16 cho Thanh Hóa…Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đề xuất Viện Di truyền Nông nghiệp giúp đỡ và hợp tác: (i) xây dựng ngân hàng giống cây trồng và chủ động nguồn giống cây trồng chất lượng cao cho tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt động bao gồm phục tráng giống địa phương, tiếp nhận và chuyển giao giống mới; (ii) đặc biệt chú trọng phát triển cây dược liệu và cây ăn quả; (iii) hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Viện nông nghiệp Thanh Hóa.

          Tại buổi làm việc, Viện Di truyền nông nghiệp và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã nhất trí các nội dung hợp tác có thể triển khai ngay: (i) Trao đổi nguồn gen và kỹ thuật sản xuất giống hoa (hồng, lan) và cây ăn quả (cây có múi); (ii) Phối hợp khảo nghiệm các giống lúa mới của Viện Di truyền Nông nghiệp tại Thanh Hóa; (iii) Đào tạo cán bộ KHCN; (iv) Phát triển cây dược liệu và cây lâm nghiệp. Hai bên thống nhất sẽ ký Biên bản hợp tác cho các hoạt động trên.