Có 4 con vịt đang chơi ơ hồ nứơc,bỗng bị cảnh sát bắt về hỏi -Mày tên gì? Vịt 1: - Dạ con tên vịt - Mày làm gì ở hồ nứơc? - Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước ạ Cảnh sát lại hỏi: - Mày ...
Có 4 con vịt đang chơi ơ hồ nứơc,bỗng bị cảnh sát bắt về hỏi -Mày tên gì? Vịt 1: - Dạ con tên vịt - Mày làm gì ở hồ nứơc? - Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước ạ Cảnh sát lại hỏi: - Mày tên gì? Vịt 2: - Dạ con tên vịt vịt - Mày làm gì ở hồ nứơc? - Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước Cảnh sát lại hỏi: - Mày tên gì? Vịt 3: - Dạ con tên vịt vịt vịt - Mày làm gì ở hồ nứơc? - Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước Cảnh sát hỏi con vịt cưối cùng: - Mày tên gì? Vịt 4: - Dạ con tên bong bóng