Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 22,3 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.


Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 22,3 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.


Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt 10,4 tỷ USD, giảm 4,0%; thủy sản ước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 6,4%; lâm sản chính đạt 6,5 tỷ USD, tăng 6,7%.


Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 7 tháng năm 2020, mặc dù nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, nhưng nhiều mặt hàng khác vẫn tăng như: Gạo, rau, sắn, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, quế, mây tre đều có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. 


Cụ thể, giá trị xuất khẩu gạo đạt 1,9 tỷ USD (tăng 10,9%); rau đạt 414 triệu USD (tăng 9,6%); sắn đạt 107 triệu USD (tăng 101,8%); xuất khẩu tôm đạt gần 2 tỷ USD (tăng 12,1%); sản phẩm gỗ đạt 4,5 tỷ USD (tăng 9,0%); mây, tre, cói thảm đạt 305 triệu USD (tăng 14,7%)... Hiện đã có 6 nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, đứng đầu là sản phẩm gỗ.


Về thị trường xuất khẩu, tính chung 7 tháng năm 2020, Trung Quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5,4 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 24,1% thị phần. Tiếp đến là Mỹ, xuất khẩu sang thị trường này ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ và chiếm 23,1% thị phần; xuất khẩu sang các nước châu Âu ước đạt 2,2 tỷ USD, giảm 2,7% và chiếm 9,9% thị phần; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt gần 1,9 tỷ USD, giảm 0,1%, chiếm gần 8,6% thị phần...Nguồn: Báo Hànộimới