Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy…


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 46 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 26,1 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.


Đáng lưu ý, nhóm nông sản chính xuất khẩu đạt gần 12 tỷ USD, giảm 3,2%; chăn nuôi ước đạt 250 triệu USD, giảm 25%; thủy sản đạt khoảng 5,2 tỷ USD, giảm 5,3%; lâm sản chính đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 10,3%.

  

 

Về nhập khẩu, tính chung 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 19,9 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính ước đạt 16 tỷ USD, giảm 5,2%.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành năm 2020 đạt khoảng 41 tỷ USD. 


Theo đó, những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, báo cáo thường xuyên biến động giá cả, tình hình cung - cầu một số mặt hàng nông sản thiết yếu (thịt lợn, lúa gạo, rau quả...); theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; đối chiếu với các kịch bản về nguồn cung thực phẩm, kịp thời tham mưu Chính phủ, từ đó có những giải pháp cụ thể trong sản xuất, tiêu thụ...


Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường cập nhật diễn biến các thị trường trọng điểm đang ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất giải pháp ứng phó; theo dõi sát tình hình xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc.


Đặc biệt, với những ngành hàng cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đồng bộ, quyết liệt các khuyến nghị từ Liên minh châu Âu đối với Việt Nam để gỡ “thẻ vàng”, hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững; tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông, lâm sản…Nguồn: Báo Hànộimới